Jak działa wyłącznik przeciwpożarowy i kiedy jest wymagany?

Wyłącznik przeciwpożarowy prądu to urządzenie wchodzące w skład systemu ochrony przeciwpożarowej obiektu. Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa strażakom biorących udział w akcji gaśniczej oraz ludzi ewakuowanych z płonącego budynku, poprzez wyeliminowanie zagrożenia porażenia prądem. Za pomocą wyłącznika odcinany jest dopływ prądu do obwodów elektrycznych w obiektach, których działanie nie jest niezbędne w trakcie pożaru. W kontekście instalacji fotowoltaicznych wyłącznik przeciwpożarowy działa nieco inaczej. Jego funkcjonowanie obrazuje np. ProJoy Electric PEFS-EL40H-4, który spełnia wymogi nowelizacji ustawy Prawo Budowlane z września 2020, więc warto przyjrzeć mu się bliżej. Sprawdź, jak działa przeciwpożarowy wyłącznik prądu na jego podstawie i kiedy jest wymagany.

Wysoka jakość!

Sprawdzone rozwiązania

Bezpieczeństwo

Jak działa przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu działa automatycznie. Gdy wykryje zanik poziomu zasilania, rozłącza napięcie prądu stałego. Dotyczy to prądu pozyskiwanego z paneli fotowoltaicznych. Kiedy dochodzi do takich sytuacji? W momentach awarii sieci energetycznej lub np. podczas zagrożenia pożarowego. Warto teraz odpowiedzieć sobie na pytanie, jak działa przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przede wszystkim wyłącznik ppoż. ProJoy jest bezobsługowy. Obsługuje jeden lub dwa niezależne łańcuchy (tzw. stringi), ale rzeczoznawcy szczególnie cenią sobie jego wysoką obciążalność prądową. Wynosi do 40 A przy 1000 V, przy czym każdy ze stringów może być obciążony w różnym zakresie, co tylko podkreśla, jak bezpiecznym urządzeniem jest wyłącznik przeciwpożarowy.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - kiedy jest wymagany?

W świetle obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu jest wymagana we wszystkich obiektach o kubaturze powyżej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem. W praktyce oznacza to, że urządzenie takie powinno się znaleźć w niemal każdym obiekcie użyteczności publicznej. Przepisy te nie dotyczą budynków mieszkalnych jednorodzinnych, gdzie o zastosowaniu wyłącznika przeciwpożarowego decyduje wielkość instalacji. Odpowiedzialność za znajomość przepisów regulujących kwestie związane z montażem urządzeń systemu ppoż., takich jak wyłącznik przeciwpożarowy (kiedy stosować, gdzie powinien być zlokalizowany i w jaki sposób uruchamiany) spoczywa na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach obiektu.

Gdzie stosować przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Zgodnie z przepisami, tradycyjny mechaniczny przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być zlokalizowany poza strefą pożaru, w widocznym miejscu, do którego nieutrudniony dostęp będą mieli strażacy. W praktyce przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszcza się na zewnątrz budynku, jeśli jest on objęty fizyczną ochroną lub monitoringiem albo wewnątrz – w pomieszczeniach takich jak przedsionki, wejścia na klatkę schodową, hole lub pokoje służb ochrony. Automatyczny wyłącznik ppoż. Projoy wymaga z kolei zainstalowania na dachu, lub możliwie blisko wejścia instalacji do budynku.

Jeśli zastanawiasz się, kiedy wymagany jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu, to powinieneś wiedzieć, że wynika to ze wspomnianej już ustawy Prawo Budowlane. Po nowelizacji wymusza na wykonawcach instalacji fotowoltaicznych stosowania ochrony ppoż. Dotyczy to wszystkich projektów, których moc elektryczna przekracza 6,5 kWp. Należy jednak podkreślić, że ustawa wskazuje obowiązek uzgodnienia środków ppoż. z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., ale sama nie wskazuje tutaj konkretnych działań. Gdzie stosować przeciwpożarowy wyłącznik prądu? Ustawa mówi wprost: na każdym budynku, niezależnie od jego przeznaczenia – domy rodzinne, biura, gospodarstwa itd., gdzie moc elektryczna przekracza 6,5 kWp.

Pożar instalacji fotowoltaicznych

Dochodzi do nich niezwykle rzadko, jednak należy mieć świadomość niebezpieczeństwa takiego zdarzenia. Mówimy tu bowiem cały czas o prądzie stałym o wysokim napięciu, który niesie niemałe zagrożenie dla życia. W razie wystąpienia pożaru należy niezwłocznie powiadomić o obecności instalacji fotowoltaicznej strażaków biorących udział w akcji gaśniczej. Zastosowanie automatycznego wyłącznika ppoż. Projoy zmniejsza ryzyko związane z prowadzeniem akcji gaśniczej przez strażaków.